тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg
Loading...
Home 2024-01-10T15:43:18+00:00

Технологии и продукти Генезис

„Генезис лаборатории“ ООД е съвременна биотехнологична фирма, специализирана в разработването и производството на концентрирани лиофилизирани стартерни култури за хранителната промишленост. Фирмата е създадена през 1992 г от водещи в тази област специалисти. Централният офис и научно-производственната база се намират в София.

Технологичното оборудване и организацията на производство позволяват контрол на всяка технологична стъпка, което гарантира качествена и безопасна продукция. „Генезис лаборатории“ ООД е включена в регистъра на българските фирми, отговарящи на европейските стандарти за безопасност и качество на храните.

ОЩЕ ЗА НАС

Стартерни култури

Стартерните култури GENESIS са оптимизирани комплекси от селекционирани щамове млечнокисели микроорганизми.

Домашни закваски

Закваските GENESIS за домашно приготвяне на млечнокисели продукти са бактериални култури, концентрирани в млечна среда, лиофилно изсушени и пакетирани в пликчета от трислойно фолио.

Пробиотици

Пробиотични нисколактозни хранителни добавки от лиофилно изсушени млечнокисели бактерии и бифидобактерии, изолирани от естествени природни източници в България.

е-Магазин

Заповядайте в нашия он-лайн магазин, където можете да закупите висококачествени закваски за домашно приготвяне на кисело мляко, пробиотици и провиотици.

25+

ГОДИНИ

3

КОНТИНЕНТА

15

ДЪРЖАВИ

100%

УСПЕВАЕМОСТ

Щамовете в микробиалната колекция на “Генезис лаборатории” ООД не са генно модифицирани!
Нашите култури присъстват на трапезата на милиони хора. Това ни прави отговорни и стимулира създаването на нови здравословни и функционални иновативни продукти.

Нашите щамове

Щамовете са изолирани и охарактеризирани съгласно приетите международни стандарти, Bergey’s Manuel и изискванията на International Dairy Federation (IDF), International Dairy Foods Assocciation (IDFA).

Пазарувайте он-лайн

Заповядайте в нашия он-лайн магазин и поръчайте висококачествени закваски и пробиотици

Закваски
Пробиотици

Публична покана за участие в поръчка с предмет: „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Машина за автоматично пълнене на твърди желатинови капсули (автоматична капсулираща машина); Обособена позиция 2: 3D миксер;Обособена позиция 3: Автоматична блистер опаковъчна машина; Обособена позиция 4: Машина за автоматично пакетиране на прах; Обособена позиция 5: Осцилиращ гранулатор за раздробяване на изсушени гранули; Обособена позиция 6: Линия за автоматично броене, поставяне, затваряне и етикетиране на продукти

във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.004-1656-C01 по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ 
Download

Дата на последна редакция на страницата: 10.01.2024 г.