тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Ряженка

Ряженка 2018-05-23T13:53:15+00:00

Описание

  • Многощамови комбинации от вида Streptococcus thermophilus
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Закваски за директно заквасване след активация за 500, 1000, 2000 L
  • Култури за приготвяне на течна производствена закваска (100, 200 L)

Класификация

  • Производствените качества на GENESISTM термофилни стрептококи (закваски от серия TS и TSV) предоставят възможност за производство на млечнокисели продукти с вариантност във вкуса, аромата и консистенцията. Културите продуцират богат комплекс от ароматични вещества – ацеталдехид, етилацетат, бутанон и др.
  • Някои щамове Streptococcus thermophilus като включените в закваските от серия TSV, образуват полизахариди, които увеличават вискозитета на продуктите. Подходящи са за млечнокисели продукти, произвеждани по резервоарен способ.
Обозначение на закваските Микробиологичен състав Характеристика на продукта и приложение
TS1, TS2, TS3 Streptococcus thermophilus

Многощамови култури

Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна консистенция, нисък вискозитет, приятен вкус и аромат.

Подходящи за производство на простокваша, млечнокисели асортименти, меки сирена, сирена тип Моцарела и Ементал.

TSV1, TSV2, TSV3, TSV4, TSV5, TSV6, TSV8 Streptococcus thermophilus

Многощамови култури

Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна консистенция, умерен до висок вискозитет, чист млечнокисел вкус и аромат.

Културите имат ниска постферментативна киселинообразуваща дейност.

Подходящи за производство на Ряженка, Варенец, Простокваша и млечнокисели асортименти.