тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Заквасена сметана

Заквасена сметана 2018-05-23T13:51:36+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели стрептококи
  • Концентрирани лиофилизирани мултищамови култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски – 50 и 100 L
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000, 2500 L

Класификация

Обозначение на закваските Микробиологичен състав Характеристика на продукта и приложение
MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MC7 Lactococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Нисък вискозитет, висока степен на ароматообразуване, продуцират СО2.
Подходящи за производство на киселосметанено масло, извара, заквасена сметана и меки сирена.
MC30, MC31, MC32, MC33, MC34, MC35, MC36, MC38, MC39 Lactococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Streptococcus thermophilus
Придават на продукта плътна сметанообразна консистенция, умерено ароматообразуване, което се засилва при зреене на продукта.

Културите имат ниско ниво на газообразуване и ниска постферментативна киселинообразуваща дейност.

Подходящи за производство на заквасена сметана и млечнокисели напитки.