тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Биоряженка

Биоряженка 2018-05-23T13:58:07+00:00

Описание

  • Многощамови пробиотични закваски
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000 L
  • Щамовете не са генно модифицирани.

Класификация

Обозначение на закваските Микробиологичен състав Характеристика на продукта и приложение
ВTS1, ВTS2, ВTS3, ВTS4, BTS5 Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Streptococcus thermophilus
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна консистенция, умерен до висок вискозитет, чист млечнокисел вкус и аромат.
Културите имат ниска постферментативна киселинообразуваща дейност.
Подходящи за производство на Биоряженка, Биопростокваша и пробиотични млечнокисели асортименти.