тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Биосметана

Биосметана 2018-05-23T13:56:25+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели стрептококи и бифидобактерии
  • Концентрирани лиофилизирани мултищамови култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000, 2500, 5000 L
  • Щамовете не са генно модифицирани.

Класификация

Обозначение на закваските Микробиологичен състав Характеристика на продукта и приложение
ВMC1, ВMC2 Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp cremoris
Крайният продукт е с умерен вискозитет, добре изразени аромат и вкус.

Културите са подходящи за производство на заквасена биосметана.

ВMC30, ВMC34, ВMC36, ВMC39 Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp cremoris
Streptococcus thermophilus
Културите придават на продукта плътна сметанообразна консистенция, приятен вкус и аромат.

Културите имат ниско ниво на газообразуване и ниска постферментативна киселинообразуваща дейност.

Подходящи за производство на заквасена биосметана и млечнокисели напитки.