тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Биойогурт

Биойогурт 2018-05-23T13:55:26+00:00

Описание

  • Многощамови пробиотични закваски
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000 L
  • Щамовете не са генно модифицирани.

Класификация

  • Производственните качества на закваските дават възможност за производство на пробиотични йогуртови продукти с различен вкус, аромат и консистенция.
  • Пробиотичните култури включват в състава си щамове млечнокисели микроорганизми, изолирани от естествени природни източници в България, подбрани според техния здравословен ефект. Това дава възможност на производителите на млечнокисели продукти да предлагат на пазара широк спектър храни на здравето.
  • Пробиотичните и лечебно-профилактични свойства на щамовете Lactobacillus bulgaricus, включени в закваските са изследвани в престижни медицински институти. Антимикробната им активност спомага за възстановяване баланса в екосистемата на храносмилателния тракт. Те са фактор при биодеградацията на холестерола, спомагат за извеждане на токсини от организма, имат антитуморен ефект и активират функциите на имунната система.
Обозначение на закваските Микробиологичен състав Характеристика на продукта и приложение
ВY31, ВY37, BY39, BY40, BY42 Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Lаctobacilus bulgaricus
Streptococcus thermophilus
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна сметанообразна консистенция, умерен до висок вискозитет и чист млечнокисел вкус и аромат.
Културите имат ниска постферментативна киселинообразуваща дейност.
Подходящи за производство на биойогурти по термостатен и резервоарен способ.
ВA10, ВA12, ВA20, ВA22 Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Lаctobacilus bulgaricus
Lactobacillus acidophilus
Streptococcus thermophilus
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна сметанообразна консистенция, умерен до висок вискозитет, характерен млечнокисел вкус и аромат.
Подходящи за производство на бифидоацедофилен йогурт по термостатен и резервоарен способ.
ВioMix1, ВioMix2 Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium adolescentis
Lаctobacilus bulgaricus
Lactobacillus acidophilus
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus casei sp. rhamnosus
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна сметанообразна консистенция, умерен вискозитет, чист млечнокисел вкус и аромат.

Подходящи за производство на биойогуртови напитки.

IM Lactobacillus casei sp. rhamnosus
Streptococcus thermophilus
Lactococcus diacetylactis
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна сметанообразна консистенция, умерен вискозитет, чист млечнокисел вкус и аромат на диацетил.
Подходящи за производство на биойогуртови напитки.
LM Lаctobacilus bulgaricus
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei sp. rhamnosus
Lactobacillus plantarum
Streptococcus thermophilus
Lactococcus diacetylactis
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна сметанообразна консистенция, умерен вискозитет, чист млечнокисел вкус и аромат на диацетил.
Подходящи за производство на биойогуртови напитки.
BM Bifidobacterium complex
Lаctobacilus fermentum
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei sp. rhamnosus
Streptococcus thermophilus
Lactococcus diacetylactis
Получава се продукт, характеризиращ се с еднородна сметанообразна консистенция, умерен вискозитет, чист млечнокисел вкус и аромат на диацетил.
Подходящи за производство на биойогуртови напитки.