тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Чедеризирали сирена тип кашкавал

Чедеризирали сирена тип кашкавал 2018-05-23T13:59:50+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели микроорганизми
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване след активация за 500, 1000, 2500 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
ТМ1, ТМ2 Lасtococcus lactis
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus
Хомоферментативни мезотермофилни култури.
Висока степен на киселинообразуване.
Подходящи за сирена тип Кашкавал.
TM5, TM7 Lасtococcus lactis
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus casei
Хомоферментативни мезотермофилни култури.
Висока степен на киселинообразуване.
Подходящи за сирена тип Кашкавал.
TМ-СН1 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus helveticus
Хомоферментативни мезотермофилни култури
Висока степен на киселинообразуване
Подходящи за сирена тип Кашкавал.
TМ-CH2 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus
Хомоферментативни мезотермофилни култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване
Подходящи за сирена тип Кашкавал.