тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Швейцарски сирена тип ементал

Швейцарски сирена тип ементал 2018-05-23T14:11:01+00:00

Описание

  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване след активация за 1000, 2000, 2500, 5000 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
LH1, LH2 Lасtobacillus helveticus Хомоферментативни термофилни култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване.
TS1, TS2, TS3 Streptococcus thermophilus Хомоферментативни термофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
PR1, PR2 Propionibacterium freidenreichii Средна степен на газообразуване
TМ-CH1 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Lасtobacillus helveticus
Хомоферментативни смесени култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване
TМ-CH3 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Хомоферментативни смесени култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване