тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Континентални сирена холандски тип

Континентални сирена холандски тип 2018-05-23T14:09:20+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели микроорганизми
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване след активация за 500, 1000, 2000, 2500, 5000 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
МCH1, МCH2, MCH3 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Хетероферментативни мезофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
Висока продукция на газ.
Подходящи за производство на сирена от типа на Гауда, Едам, Ярославско, Костромско сирене.
МCH4, MCH6 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Хетероферментативни мезофилни култури.
Ниска степен на киселинообразуване.
Висока продукция на газ.
Подходящи за използване съвместно с киселинообразуваща култура.
TM-CH6, TM-CH9, TM-CH11 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Streptococcus thermophilus
Хетероферментативни мезотермофилни култури.
Висока степен на киселинообразуване.
Висока продукция на газ.