тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Меки и полумеки сирена

Меки и полумеки сирена 2018-05-23T14:07:37+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели стрептококи
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000, 2500, 5000 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
МСH1, МСH2, МСH3 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Хетероферментативни мезофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
Висока продукция на газ.
МСH4, МСH5 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Хетероферментативни мезофилни култури.
Ниска степен на киселинообразуване.
Висока продукция на газ.
ТМ-СН11, ТМ-СН12, ТМ-СН13 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp cremoris
Streptococcus thermophilus
Хетероферментативни мезо-термофилни култури
Средна степен на киселинообразуване
Висока продукция на газ
TS1, TS2, TS3 Streptococcus thermophilus Хомоферментативни термофилни култури
Средна степен на киселинообразуване