тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Пресни сирена и извара

Пресни сирена и извара 2018-05-23T14:01:58+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели стрептококи
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000, 2500, 5000 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
МС1, МС2, МС3, MC4, MC5, MC6, MC7 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Хетероферментативни мезофилни култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване.
Средна продукция на газ.
Култури, подходящи за производство на извара, сирене тип Крема и твърди сирена с ниска температура на второто нагряване.
TM-СH11, TM-СH12, TM-СH13 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides sp. cremoris
Streptococcus thermophilus
Хетероферментативни мезотермофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
Висока продукция на газ.
Култури, подходящи за производство на извара.
МСН11, МСН12, МСН13 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Laсtococcus diacetylactis
Хетероферментативни мезофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
Слаба продукция на газ.
Култури, подходящи за производство на извара, меки и твърди сирена с ниска температура на второто нагряване.
МСН21, МСН22 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Хомоферментативни мезофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
Подходящи за сирена тип Котидж.