тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Саламурени сирена тип българско бяло саламурено сирене

Саламурени сирена тип българско бяло саламурено сирене 2018-05-23T13:58:52+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели микроорганизми
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване на 500, 1000, 2000, 2500, 5000 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
МСH21, МСH22, МСH23, MCH24 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Хетероферментативни мезофилни култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване.
TM-СH3, TM-СH21, TM-СH22, TM-СH23 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Хетероферментативни мезотермофилни култури.
Средна степен на киселинообразуване.
Подходящи за сирена тип Фета.
TМ-СН2, TМ-24 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus
Хетероферментативни мезотермофилни култури
Средна до висока степен на киселинообразуване
Подходящи за сирена тип Българско бяло саламурено сирене и Брынза.
TМ-20, TМ-25 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus casei
Хомоферментативни мезотермофилни култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване
Подходящи за сирена тип Българско бяло саламурено сирене и Брынза.