тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Сирена тип чедер

Сирена тип чедер 2018-05-23T14:07:05+00:00

Описание

  • Оптимизирани комбинации от съвместими селекционирани нелизогенни фагоустойчиви щамове млечнокисели микроорганизми
  • Концентрирани лиофилизирани култури
  • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г
  • Щамовете не са генно модифицирани.
  • Култури за приготвяне на производствени закваски (100 и 200 L)
  • Закваски за директно заквасване след активация за 500, 1000, 2500 L

Класификация

Обозначение на закваските Състав Характеристика
МCH21, МCH22, MCH23, MCH24 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Хомоферментативни мезофилни култури.
Средна до висока степен на киселинообразуване.
TM-CH3, TM-CH21, TM-CH22, TM-CH23 Lасtococcus lactis
Laсtococcus cremoris
Streptococcus thermophilus
Хомоферментативни мезотермофилни култури.
Висока степен на киселинообразуване.