тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Стартерни култури за сурово-сушени колбаси

Стартерни култури за сурово-сушени колбаси 2018-05-25T09:43:01+00:00

Описание

By IkonactOwn work, CC BY-SA 3.0

 • Концентрирани лиофилизирани култури за директно влагане в месната маса.
 • Оптимизирани комбинации от селекционирани щамове микрококи, апатогенни стафилококи и педиококи.
 • Доказано не притежават патогенни и токсикогенни свойства.
 • Клетъчна концентрация – минимум 1 x 1010 КОЕ/г.
 • Източници за изолиране на щамовете, включени в състава на стартерните култури са суджуци, луканки и пастърми, приготвени по български традиционни технологии в домашни условия от незамразено месо.
 • Щамовете са селекционирани и подбрани според биохимичните им характеристики и производствени качества:
Pediococcus cerevisiae
Pediococcus pentosaceus
Lactobacillus plantarum
 • Изразена киселинообразуваща активност (крайно рН 4,7 ÷ 5,0)
 • Антимикробни метаболитни продукти
 • Солетолерантност
 • Висока обменна активност при 12 ÷ 15 °С
 • Толерантност към млечна киселина
Staphylococcus xylosus
Staphylococcus carnosus
Micrococcus varians
 • Изразена нитратредуктазна активност
 • Каталазна активност
 • Умерена киселинообразуваща активност (крайно рН 5,1 ÷ 5,3)
 • Солетолерантност
 • Умерена протеолитична и липазна активност
 • Висока обменна активност при 12 ÷ 15 °С и при снижаваща се в процеса на сушене водна активност
 • Стартерните култури GENESISTM за сурово-сушени колбаси са опаковани в пликчета от ламинирано трислойно фолио.
 • Културите запазват производствените си качества една година при температура на съхранение от 0 до 10 °С.

Бактериална чистота:

Coliforms ( ISO 4831,ISO 4832) CfU/g; MPN Отсъстват
Salmonella species (ISO 6579) в 25,0 g Отсъстват
Staphylococcus aureus (6888-1-3) CfU/g; MPN Отсъстват
Listeria monocytogenes (ISO 11290-1) в 25,0 g Отсъстват
Дрожди и плесени (ISO 7954) CfU/g < 5

Съдържание на токсични елементи:

Pb < 1,00 mg/kg Cd <0,20 mg/kg
Hg < 0,03 mg/kg Cu < 1,00 mg/kg
As < 0,20 mg/kg Zn < 1,00 mg/kg