тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Класификация

Класификация 2018-05-29T09:46:22+00:00
 • Успешно стартират правилното протичане на процесите зреене и сушене
 • Умерен темп на киселинообразуване – до крайни стойности на рН 5,0 ÷ 4,8
 • Формирането на цвета започва още през първите 24 часа
 • Постига се цветова стабилност и добър ароматовкусов комплекс
 • Ускоряват зреенето на колбасите и съкращават почти наполовина технологичното време за получаване на готов продукт
 • Подходящи за производство на колбаси, характеризиращи се с умерена киселинност, стабилен цвят и мек ароматовкусов комплекс
 • Подходяща култура за колбаси с кратък период на производство

 

Серия В

 • Микробиологичен състав
  Pediococcus pentosaceus
  Staphylococcus xylosus
  Micrococcus varians
Серия C

 • Микробиологичен състав
  Pediococcus cerevisiae
  Staphylococcus carnosus
  Micrococcus varians
Серия D

 • Микробиологичен състав
  Pediococcus pentosaceus
  Staphylococcus carnosus