тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Технологични качества

Технологични качества 2018-05-25T10:47:41+00:00

Киселинообразуване

 • Добра структура на колбаса, с възможност за нарязване на тънки резени
  Педиококите и лактобацилите ферментират захарите предимно до млечна киселина и понижават рН на месната маса. При ниски рН стойности (5,1 ÷ 5,3) месните протеини коагулират и в резултат на това се получава продукт с еднородна структура
 • Ускоряване на сушенето
  При рН 5,1 ÷ 5,3 (изоелектричната точка на месните протеини) се наблюдава взаимно неутрализиране на киселите и алкални йони. Електричният заряд на протеините става нулев. Водните диполи, свързани електростатично с белтъците, лесно се отделят и това обезводняването на протеините.
 • Подтискане на нежеланата микрофлора
  Ниските рН стойности на средата са неблагоприятни за развитието на нежелани протеолитични гнилостни микроорганизми. Недисоцираната млечна киселина също действува бактериостатично. Органичните киселини и специфичните антибиотични субстанции, продуцирани от млечнокиселите микроорганизми, спират развитието и токсинообразуването на патогенните и токсигенни микробни видове.

Формиране на цвета

 • Бързо формиране на цвета и запазване на неговата стабилност
  Щамовете притежават изразена нитратредуктазна активност и участвуват в бързото формиране на цвета. Те редуцират прибавения нитрат до нитрит. При повишена киселинност на средата, нитритът се редуцира до азотен оксид (NO), който взаимодейства с миоглобина. Образува се нитрозомиоглобин, на който се дължи стабилния ярко червен цвят.
 • Избягване дефекти в цвета и окисление на мазнините
  Щамовете притежават изразена каталазна активност и разграждат нежелания в колбасите водороден прекис (Н2О2), който е метаболитен продукт на значителен брой микроорганизми. Ако остане в месната маса, той разгражда порфириновия пръстен на миоглобина, при което се появява зелено оцветяване на отделни участъци във вътрешността на колбаса. Водородният прекис е силен окислител и окислява мазнините. С каталазоактивните култури се избягват тези дефекти.

Ароматообразуване

 • Хармонично съчетани ароматични субстанции
 • Стабилен ароматовкусов комплекс
  Стартерните култури Genesis за сурово-сушени колбаси продуцират ароматични субстанции и летливи мастни киселини – млечна, оцетна, пропионова, валерианова, изовалерианова. Повишава се количеството на свободните аминокиселини. Липазоактивните щамове участвуват при разграждане на мазнините и формиране на летливи карбонилни съединения. Хармоничното съчетание на всички метаболитни продукти формира ароматовкусовия комплекс на продуктите.