тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

Стартерни култури за бели и червени вина

Стартерни култури за бели и червени вина 2018-05-23T13:50:08+00:00

Описание

  • Концентрирани лиофилизирани култури от вида Oenococcus oeni за биологическо понижаване киселинността на вино
  • Източници за изолиране на млечнокиселите щамове са български бели и червени вина със спонтанно протекъл процес на биологично откисляване
  • Щамовете не са генно модифицирани
  • Броят на активните клетки е не по-малко от 1 х 1010 КОЕ/г.
  • Предлага се хранителна среда за активиране на културите

Опаковка

  • Пликчета от трислойно фолио

Доза

  • Култура за внасяне в 2500 литра вино
  • Препоръчва се предварително активиране на културата в хранителна

Условия на съхранение:

  • Културите се съхраняват при температура от 0 до 10 °С. Продължителност на съхранение – не повече от 15 месеца.

Бактериална чистота:

Coliforms ( ISO 4831,ISO 4832) CfU/g; MPN Отсъстват
Salmonella species (ISO 6579) в 25,0 g Отсъстват
Staphylococcus aureus (6888-1-3) CfU/g; MPN Отсъстват
Listeria monocytogenes (ISO 11290-1) в 25,0 g Отсъстват
Дрожди и плесени (ISO 7954) CfU/g < 5

Съдържание на токсични елементи:

Pb < 1,00 mg/kg Cd <0,20 mg/kg
Hg < 0,03 mg/kg Cu < 1,00 mg/kg
As < 0,20 mg/kg Zn < 1,00 mg/kg