тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

GENESIS – HL

GENESIS – HL 2018-05-29T10:00:26+00:00

Предназначение

  • Щам GENESISTM – HL е предназначен предимно за червени вина с алкохолно съдържание до 16 об%, като в същото време се осигурява необходимата микробиологическа стабилност на виното.
  • Инокулацията да се извършва след приключване на алкохолната ферментация, като се избягва излишното му обогатяване с кислород. Съдът трябва да е в пълен обем.

Препоръчителни параметри на виното

  • работна температура – 18 ÷ 22 °С
  • максимално количество общ SO2 – 40 mg/l
  • свободен SO2 – max 10 mg/l
  • pH – не по-ниско от 3,3

Продължителност на процеса на откисляване

  • Две – три седмици в зависимост от стойностите на инхибиращите параметри и количеството ябълчена киселина.