тел. (+359 2) 8 708 568 | София, 1574 ул. Спътник №19|genesis@abv.bg

GENESIS – WS

GENESIS – WS 2018-05-23T14:22:15+00:00

Предназначение

  • Щам GENESISTM – WS е предназначен предимно за бели и розе вина. Приложението му е предпоставка за получаване на хармонични вина със закръглен вкус при контролиране нивото на диацетила.
  • Инокулирането се извършва непосредствено след алкохолната ферментация, като насищането с кислород е нежелателно. Съдът трябва да е в пълен обем.

Препоръчителни параметри на виното

  • работна температура – 15 ÷ 20 °С
  • максимално допустими дози SO2 – свободен 15mg/l, общ 45mg/l
  • алкохолно съдържание – максимално 14об%
  • рН – не по-ниско от 3,0

– Трябва да се има предвид, че тези фактори са в синергична зависимост.

Продължителност на процеса на откисляване

  • Две – три седмици
  • Влагането на щама преди първото откаляване благоприятствува протичането на ферментацията.